Transformatie

Ons doel is gebouwen weer tot leven te brengen. Wij zijn specialist in het creëren van toonaangevende, inspirerende en unieke identiteiten die feilloos op het gebruik en de gebruikers van het pand aansluiten. Gedurende het proces houden onze specialisten rekening met de demografische ligging van het pand, de potentiële gebruikers en klanten en worden de sterke elementen van het pand te allen tijde benadrukt. Omdenken is hierbij ons motto; wanneer huidige leegstand efficiënter wordt benut, is nieuwbouw nauwelijks meer nodig.

Betrokken partner(s)

Middels SteenGoed worden concrete en creatieve stappen gezet om gebouwen te transformeren en verduurzamen. Wij denken in oplossingen, kansen en mogelijkheden. Middels creatieve concepten helpen we organisaties hun ‘nieuwe’ omgeving vorm en inhoud te geven. Op zo’n manier dat mensen plezierig kunnen wonen, werken, ondernemen en elkaar ontmoeten. Wij kijken te allen tijde naar de sterke elementen van een pand, de demografische ligging en wij houden altijd rekening met de potentiële klanten en gebruikers. Hierdoor kunnen wij de identiteit van een bestaand pand bepalen en deze in elk opzicht uniek maken.

Gerealiseerde partner projecten

‘Transformatie op het hoogste niveau met gespecialiseerde partners is wat ons betreft gebaseerd op wederzijds respect, openheid en elkaar uitdagen en versterken.’

Bekijk alle projecten
clicking on "#mobile-navigation" toggles class "visible" on "#menu-hoofdmenu" clicking on "#mobile-navigation" toggles class "visible" on "#header"